Vi ønsker at...

Højne informationsniveauet til patienter og pårørende, så der opnåes størst mulig viden om behandlingsforløb, patientens rettigheder m.v

Vi ønsker at...

Forbedre de fysiske rammer for patienterne

Vi ønsker at...

Have kontakt til offentlige myndigheder

Vi ønsker at...

Være åben for problemer og nye ideer

Giv en hjælpende hånd

Bliv medlem