Kontingent for 2020

Som vedtaget på generalforsamlingen i marts 2019 er kontingentet på 100 kroner, men et ekstra bidrag er naturligvis altid velkomment!

Kontingentet på 100 kr., dækker kun medlemskab for en person. To personer kan naturligvis indbetale på samme tid. I så fald beder vi venligst medlemmerne om at anføre begge navne på samme tid.

Vi vil gerne pointere, at nye medlemmer, som er indmeldt i løbet af november og december 2019 ikke behøver at betale kontingent for indeværende år.

Betaling kan ske via Netbank på Reg.nr. 1551 og kontonr. 4453166 eller MobilePay 20419 eller ved at få et girokort via info@ktkaarhus.dk